Уран
Уран

Уран

По своята природа Уран е склонен да противопоставя Небето на Земята, света на материята на света на духа. Но той противопоставя не доброто и злото, а духа и материята.

По своята природа той е обърнат към небето и  бъдещето. Урановите хора са хора на бъдещето. Те са изключително свободолюбиви.

Човек със силен Уран има нестандартно мислене, поведение, емоции. Уран придава екзалтираност, внася идеализъм в характера, устременост към небето, откъсване от Земята, необичаен подход към всичко, което човек върши - например изобретателски способности - това е най-земната му проява. Във фините си прояви той дава способност да осъзнаваш неща, които не могат да се разберат по обичаен начин.

Хора със силен Уран винаги се открояват в тълпата, те имат ярка, запомняща се външност или поведение. В по-обикновените си прояви Уран носи ексцентричност в поведението, противопоставяне и въставане срещу общоприетите норми. По своята природа той е безкомпромисен, много независим, не признава никакви авторитети и твърди ограничения. За него е скучно дълго да престоява в едни и същи пространства и ситуации. Това е непонятен, зараждащ се в един човек подтик към промени.

Instagram AstroImpulseInstagram AstroImpulse