Стрелец
Стрелец

Стрелец

Аз виждам целта

Първи управител: Юпитер

Втори управител: Нептун

Ден: Четвъртък

Цвят: Небесно синьо

Камък: Тюркоаз

Метал: Калай

Стихия: Огън

Кръст: Мутабилен

Стрелците се стремят към съвършенство чрез експанзия и разширяване на мирогледа си; гледат на живота философски и мислят глобално. Винаги се стремят да получат добро образование, много пътуват, изучават чужди езици и култури.

Стрелците често са религиозни, като могат да завладеят и другите със собствената си вяра и убеждения. Измежду тях има много духовни водачи.

Удивителната целенасоченост на Стрелеца му помага да постигне успех и положение в областта, в която инвестира усилията си. Това, което Стрелците в  най–голяма степен притежават, е авторитет.  Както знаем, ключови думи за Юпитер са „уважение” и „авторитет”.

Добри ръководители са и никога не искат от своите подчинени това, което сами не са способни да направят. Първо дават личен пример и после изискват.

Стрелеца притежава умението прекрасно да използва натрупания опит. Това натрупване обаче върви много бавно, защото Стрелците не обичат да проверяват нещата на практика. Ако на теория те се доказват, значи са верни. Поради това те често грешат и си правят спекулативни изводи в живота.

Стрелците са способни на решителни  действия и умеят да рискуват, но само, когато има перспектива да бъдат забелязани и оценени.

Имат стремеж да бъдат център на внимание, възможност да се изявят.

Стрелецът винаги се старае да живее по неписани правила и се ръководи от собствените си убеждения, а не от обществения морал, който разглежда като пречка за експанзията си.

Стрелците често имат неадекватни реакции към промените и бавно свикват с тях.

Притежават много стабилен мироглед. Трудно е да ги промениш, защото рядко позволяват на някого да ги поучава. Стрелецът сам на себе си е и авторитет, и началник, и учител.

Типичният Стрелец добре долавя общото значение на въпроса, но често греши в детайлите, защото не ги вижда, следователно никога няма и да издребнява.

Това е знак на целта. Неговата индивидуалност се проявява максимално във физическия свят, който той непрекъснато опознава.

Стрелецът се разкрива пред околните, за да възприеме света, да го обхване. Основната му задача е да намери своето място в социума, в света, а основното му качество е ориентацията. Той винаги си поставя задачата да постигне цялостност, да намери себе си.

Активен е и търси далечна и сериозна цел, упорито се движи към нея, като ѝ подчинява  всичките си контакти, приятелства и обкръжение. Винаги общува с хора, които се движат в една посока с него и му помагат.

Стрелците са оптимисти, не се затварят в себе си и виждат света мащабно, широко. Устремени са към бъдещето и към висшите цели, които се проявяват в социалния или духовния живот.

Низшите енергии при Стрелеца се проявяват в прекалена сексуалност и животински страсти. Това си личи и в начина, по който изобразяват този знак (кентавърът над кръста е човек, а под него - животно). В Стрелеца става преход от животинското низше състояние към по-висшето, човешкото.

Подчертано значими за тях са емоционалните контакти и сферата на отношенията между половете. Чрез тези неща Стрелците се опитват да разрешат проблема си с изолацията и да преодолеят усещането, че са сами на този свят. Само външно Стрелците се показват като активни и свръх контактни, на вътрешно ниво често се чувстват самотни.

Притежават силно чувство за независимост и търсят самостоятелност. Обичат обществената дейност и често още в училище се включват и изявяват в такива организации.

От всички огнени знаци Стрелците са най-силно ориентирани към контактите и имат най-висока степен на  „чуваемост”, въпреки което се стремят да действат самостоятелно. Но могат да променят поведението си в зависимост от това как ги оценяват хората, защото държат на общественото мнение.

Движейки се към целта, те сякаш се „разширяват”, „поглъщат” света навътре в себе си и така разкриват своята индивидуалност.

Стрелецът до известна степен се съобразява с околните, въпреки че и той като огнен знак  държи на собствената си позиция.

Поради своята самостоятелност Стрелците рано се отделят от своите родители и по този начин се стараят да придобият независимост. Често млади встъпват в брак. После тази независимост може и да им изиграе лоша шега - да последва конфликт и развод. Не рядко имат повече от един брак, защото не обичат да остават сами.

Имат желание да спазват законите. Стрелецът е законопослушен знак, благороден и етичен. Не обича да лъже в дребните неща, но, ако му се налага, лъже на едро, мащабно или ако някой много му досажда, измисля някоя дебела лъжа, с която да се отърве от натрапника.

Стрелецът е знак, свързан с ритуалите (обича да поздрави за рождения ден, да спази някаква традиция и пр.) Той уважава правилата на играта, които е приело обществото.

Много обича светския начин на живот и стабилната външна обстановка. Това е знак на ръст, но неговата опора е във формата на отношенията. Към своята цел подхожда с много строга оценка. Избира я и с години може да я преследва.

Висшето проявление на Стрелеца е неговата целеустременост. Това не е статичен или пасивен знак. Нужна му е активност и реализация. Много тежко се чувства, ако му липсва простор, ако някой се стреми да го ограничи. Когато има някаква йерархия в обществото, той се стреми да достигне нейния максимум. Ориентиран е  към най-доброто. Обаче за неговите оценки му трябва опора. Не може да изработи своя собствена система от ценности, а приема тази, която е породена от обществото. Ако живее в съсловно общество, избира престижен партньор или онова, което средата смята за престижно. 

Стрелецът не е разрушителен знак и не нарушава реда. Винаги се стреми да продължи вече приетата в неговото общество линия.

Стрелците имат ярко въображение и фантазия и често са религиозни.

При тях има развито чувство за собствена значимост - „месиански комплекс”. Винаги чувстват, че носят нещо голямо в себе си. Иначе се държат дружелюбно с хората, оптимисти са. Обичат в своя кръг на общуване, ако не да са първи, то поне да са забележителни.

Добри ученици са, мислят с общи категории, но не са пионери. Обаче, ако им възложим като задача да развият някаква дейност, те ще доведат процеса до кулминация. Не обичат да създават нови неща, предпочитат да доразвиват старите.

Стрелецът слабо хваща нови възможности, защото е пределно избирателен. Много е слаб в своята вътрешна оценка, а външната или умствената такава играе огромна  роля в живота му. Интуитивната, вътрешната преценка, не е силна при Стрелците.

Стрелецът е много конкретен знак, много етичен и много трудно може да си смени мнението. Много е избирателен  в своите контакти: и в социалната сфера, и в дружбата. Подбира приятелите си според своя кръг на общуване или с по-висок социален статус. Но трябва да заема много достойно място, дори и сред тях. Не се чувства комфортно, ако всички са по-авторитетни от него. Избира си хора, с които може да сътрудничи за постигане на собствените си цели. Като че ли не изпитва дълбока дружба към приятелите си, а по-скоро търси сътрудничество, защото, когато има някаква цел, Стрелецът си подбира сътрудници за постигането ѝ. Но е важно да се отбележи,  че все пак го влекат почтените запознанства.      

Това е един изключително крехък и уязвим знак по отношение на неговата вътрешна, емоционална страна. Външно Стрелците се държат като жизнерадостни хора, оптимисти, но вътре в себе си не понасят неуспехите, сривовете, особено, ако имат проблеми в професионалната сфера - това ги обезсърчава, отчайва ги.

Стрелецът съблюдава т.нар. кодекс на честта. Това е нещо много абстрактно, но той се придържа към него и ако нещо е прието в обществото, той го спазва. Приема го и го разширява максимално в своите представи и начин на живот.

В брака или партньорството се стреми да си избере забележителен, авторитетен човек. Себе си оценява високо, съответно и спътникът му в живота трябва да е на ниво.

Обича да си угоди, да е сред разкошна и богата обстановка, но е важно да се отбележи, че не е мързелив. За да се наслаждава на живота, той е положил много усилия.

Стрелецът придобива сила, когато намери цел. Също характерна за него е любовта към пътуванията. Привличат ги новите страни, новите хора и новите впечатления.

Най-висшите прояви на Стрелеца са в сферата на познанието. Те имат широко мислене, мащабен и блестящ ум и са философски ориентирани.

Жената Стрелец в приятелско отношение е идеалният вариант. Тя е открита, честна, дружелюбна и умее да играе по правилата, но не обича двойственото поведение. На Стрелците правилата трябва да им се кажат предварително, преди началото на играта.

За Стрелеца е важно винаги да бъде спазена дистанцията. Той си представя света като едно огромно пространство, където трябва да избере правилните посока и път. В живота върви много целенасочено, не се разхожда. Мъжкият тип поведение при Стрелеца говори за независим характер, а женският не търпи потискане.

Зодиите през 2024г.Зодиите през 2024г.