Нептун
Нептун

Нептун

Нептун е символ на първичния Океан, на космическото единство и затова поражда в нас усещането за единство на битието във всичките му форми, достъпни за човешкото съзнание.

Функцията на Нептун изначално се проявява чрез емоционалността на човека. Всякакво индивидуално чувство или влечение се поражда от космическия океан, от Нептун. Най-дълбокото чувство за единството на света прониква в душата през емоцията. Нептун сам по себе си не е чувство, но всяко чувство се поражда от него.

Нептун е единство и цялостност на колективните същности и света като цяло.

Нептун не е поляризиран, точно обратното -  той е съединение, смесица от различни начала. Оттук произтичат неговите характеристики като смесване на различни маниери на поведение, неподбиране на средства, хора, недостатъчна диференцираност на възприятието.

В своята дълбочина Нептун не различава нито ляво, нито дясно, нито горе, нито долу, за него всичко е единно. Той размива пространството. С Нептун се срещаме всеки път, когато чувстваме единство, което е извън границите на нашето индивидуално съществуване.

Нептун се проявява, когато изпитваме единство с близките, роднинската любов, когато се чувстваме част от рода, нацията; когато изпитваме чувство на единение с битието, единство със света; нептуниански са всички висши състояния, в които светиите усещат присъствието на Бога във всяка тревичка, във всяко живо същество. По-висока проява от единството и любовта за Нептун няма. Именно заради това на нептунианеца му е изключително трудно да се реализира в света и най-вече в любовта, защото той се стреми към безусловно единение между душите, а такова може да съществува само извън въплътения свят.

Принципът на единството, принципът на божествената любов се проявява още и като способност да излезеш извън рамките на времето. И затова с Нептун е свързано такова качество като ясновидството. Той е планетата на интуицията.

С Нептун често са свързани илюзиите, клеветите, лъжите, изневерите, неяснотата и неточността, неопределеността, странните състояния и преживяванията, необичайните и странни хора.

С Нептун са свързани почти всички видове изкуства, особено музиката.

Instagram AstroImpulseInstagram AstroImpulse