Сатурн
Сатурн

Сатурн

Функцията на Сатурн е да поддържа и създава устойчива форма, затова и чертите му са стабилност, надеждност и устойчивост. Той обича да организира и не може да търпи непредсказуеми неща. Сатурновите  хора се страхуват от хаоса, но това е подсъзнателен страх. За Сатурн светът е йерархия, където всеки трябва да си знае мястото.

За него е важна нормата и закона. Подчинените му трябва да го слушат, не защото той е добър или лош, заслужава уважение или не, а защото той заема дадения ръководен пост, което е йерархично стъпало, следователно той е старши и останалите на по-ниски позиции трябва да му се подчиняват. Той е законопослушен, консервативен и скептичен, спазва формата, често се опитва да запази миналото.

Сатурн е господар на формата и структурата, той ни дава устойчивост във физическия свят. Сатурн предпазва хората от въздействията на външния свят от една страна, и задържа човешките прояви в определени рамки от друга страна. Той е граница, която възприемаме като ограничение, стесняване, препятствие. Висшият аспект на Сатурн е разумността. Тя сама ограничава и регулира своите прояви. Сатурн е върховната справедливост. Това е, което всъщност наричаме карма.

Instagram AstroImpulseInstagram AstroImpulse